Titel:  Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.)    
       
Periodiciteit: driemaandelijks (4 nummers per jaar)    
       
ISSN: 0776-8605    
       
Bestelcode: 201 191 400    
       
Prijzen (2019): jaarabonnement, papier   € 159
  jaarabonnement, elektronisch   € 182
  jaarabonnement, studenten/stagiairs   € 115
       
Verzendingskosten: inbegrepen    

Vraag uw abonnement en login voor het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht aan via cedric.depauw@diekeure.be.


De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.