Inloggen
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T. Vreemd.)

Privacy

Privacy

Laatst bijgewerkt op 11/05/2020

Jurisquare NV, Ernestinelaan 4 te 1050 Brussel – BE 0888.702.716 – info@jurisquare.be is aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zicht ertoe zich te houden aan de reglementering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid bepaalt de manier waarop we alle gegevens die u doorgeeft wanneer u één website van Jurisquare bezoekt, gebruiken en beschermen. Wij verbinden ons ertoe om er alles aan te doen om uw privacy te beschermen.

Wanneer u één van onze websites bezoekt, verklaart u expliciet dat u het Privacybeleid van Jurisquare nv aanvaardt en dat u ermee instemt dat wij uw gegevens ontvangen en verwerken.

Het zou kunnen dat wij dit charter af en toe zullen aanpassen door deze pagina te updaten.

Welke gegevens verwerken we?


Het zou kunnen dat we de volgende gegevens van u verwerken:
 • naam
 • e-mailadres
 • gebruikersgegevens
 • functie
 • voorkeuren, persoonlijke interesses
 • andere gegevens die relevant zijn voor verkoopacties

Wat doen we met de gegevens die we verwerken?


We hebben deze gegevens nodig om u een goede service te kunnen bieden en uw behoeftes te begrijpen, meer bepaald omwille van de volgende reden:
 • uitvoering van onze contractuele verbintenissen: de opvolging van bestellingen en de facturatie;
 • terbeschikkingstelling van documenten;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het versturen van aankondigingen over onze nieuwe producten, onze aanbiedingen en andere onderwerpen die u kunnen interesseren;
 • interne rapporten.

Af en toe zou het kunnen dat we uw gegevens gebruiken om u te contacteren in verband met een enquête of een marktonderzoek. Wij kunnen u contacteren via e-mail, telefoon of per post.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om de website te personaliseren in functie van uw interesses.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang het noodzakelijk is om de bovenvermelde doeleinden te vervullen.

Beveiliging


Wij verbinden ons ertoe om er alles aan te doen om uw gegevens veilig te bewaren. Om niet-geautoriseerde toegang of blootstelling van uw persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij de nodige procedures uitgewerkt om de gegevens die we online verzamelen, te bewaren en te beveiligen.

Uw persoonlijke gegevens raadplegen


U kunt de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, raadplegen, overeenkomstig de reglementering tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als u een kopie wilt ontvangen van deze gegevens die wij over u bewaren, kunt u schrijven naar: Jurisquare NV, Ernestinelaan 4 te 1050 Brussel of een email sturen naar info@jurisquare.be.

Als u reden hebt om aan te nemen dat bepaalde gegevens die wij over u bijhouden niet correct of niet volledig zijn, kunt u ons een brief schrijven of een e-mail sturen. Wij passen deze gegevens dan zo snel mogelijk aan.

U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens uit onze database te schrappen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk doen, behalve uiteraard voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturatiedienst, om de boekhoudkundige regels en bepalingen te respecteren.

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet mee, verkopen of lenen ze niet uit aan derden, behalve ingeval wij hiertoe van rechtswege verplicht zijn.

Hoe gebruiken we de cookies?


Een cookie is een stukje informatie dat naar je browser wordt gestuurd en dat, behalve als u dit niet wilt, op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. Het houdt bij naar welke websites u surft en bewaart een aantal gegevens over uw bezoek.

Jurisquare NV gebruikt enkel strikt noodzakelijke cookies, ook nog functionele cookies of technische cookies genoemd. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zijn diensten zoals uw winkelwagen niet beschikbaar. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die u maakt onthouden en uw ervaring personaliseren. We kunnen uw geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we u de websites tonen die relevant zijn in uw regio of taal. Zij zorgen verder ook voor o.a. de aanpassing van de gebruikersinterface (functies zoals taalkeuze en de weergave van uw zoekresultaten). Zij dienen ook ter beveiliging van onze website en online producten. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst.

Links naar andere websites


Onze website kan links bevatten naar andere websites die voor u interessant kunnen zijn. Het is echter belangrijk om te weten dat, zodra u die links volgt en onze website verlaat, wij geen enkele controle hebben over die derde website. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de bescherming van de persoonsgegevens die u vrijgeeft tijdens het bezoek aan die websites. Ons Privacybeleid heeft geen betrekking op deze websites.

Klacht


Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot de Gegevens-beschermingsautoriteit, naar het volgende adres:
Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be